Om oss Kontakt About us
Lillevold & Partners Arne Eyland Walther Neuhaus


Drammensveien 123
N-0277 OSLO
Norway


Om oss

Aktuarene er et konsulentfellesskap som tilbyr uavhengig aktuariell rådgivning. Våre tjenester leveres av Aktuarfirmaet Lillevold & Partners og av Aktuar Arne Eyland som selvstendig næringsdrivende. Tjenestespekteret dekker områdene livsforsikring, pensjon, finansiell risiko og skadeforsikring. Våre virksomheter er fullstendig selveide, og våre inntekter består utelukkende av honorarer betalt direkte av våre kunder. Med dette kan vi gi helt uavhengige råd til våre kunder. Internasjonalt er Aktuarene tilknyttet Abelica Global, som er et verdensomspennende nettverk av selvstendige aktuarkonsulentselskaper. For nærmere informasjon om våre virksomheter se linker over.

Vi deler kontor med Walther Neuhaus, som driver sin egen virksomhet som aktuarkonsulent innen skadeforsikring uten formelt å være med i Aktuarene.